Notifications
Clear all

Diễn đàn Nghĩa Trung

Học bổng Nghĩa Trung
Forums
Status
Chủ đề
Forum
Replies
Lượt xem
Users
Date 
phần học bỗng sv vượt khó
  Giải đáp thắc mắc quy trình đăng ký học bổng lần 11 (2020 - 2021)
2
5
19_ Huỳnh Nguyễn Ngọc Sâm
Nguyễn Phỉ Ánh
1 ngày trước
1 ngày trước
Kết thúc thời gian đề xuất cho chương trình học bổng lần 10
  Đề xuất sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 2020 - 2021
1
393
Nguyễn Văn Kế
Học Bổng Nghĩa Trung
Th7 18, 20
Th7 18, 20
Thắc mắc về nộp ảnh bảng điểm
  Giải đáp thắc mắc quy trình đăng ký học bổng lần 11 (2020 - 2021)
4
420
Hà Trang
Nguyễn Văn Kế
Th12 23, 19
Th12 23, 19
Thắc mắc về chủ đề email
  Giải đáp thắc mắc quy trình đăng ký học bổng lần 11 (2020 - 2021)
0
410
Khả Khả
Th12 23, 19
Th12 23, 19
Góc chia sẻ
Bài viết
Chủ đề

Quyên góp - ủng hộ
Bài viết
Chủ đề

Về Nghĩa Trung
Bài viết
Chủ đề

Giao lưu - giải trí
Bài viết
Chủ đề

Share: