Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ tháng 5/2019

0
791

Để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội
TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2019) và kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Đồng thời tổng kết đánh giá kết quả hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu nhi của
03 liên đội trường trong năm học vừa qua, từ đó có hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời
cũng như khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Đội và công
tác thiếu nhi, từng bước tổ chức Hội đồng đội xã Nghĩa Trung đi vào hoạt động có
hiệu quả.
Nay Hội đồng đội xã Nghĩa Trung lập kế hoạch tổ chức Liên hoan Cháu
ngoan Bác Hồ Cấp cơ sở năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm tổng kết đánh giá, biểu dương, các tập thể và cá nhân, đội viên, giáo
viên Tổng phụ trách đội có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác đội và phong
trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019
Khẳng định vị trí của tổ chức Đội trong việc chăm sóc, giáo dục rèn luyện đội
viên, thu hút sự quan tâm của các ngành, các cấp, các lực lượng xã hội đối với việc
bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh
vững mạnh.
2. Yêu cầu
Buổi liên hoan được tổ chức trang trọng, vui tươi, nội dung phong phú mang
tính giáo dục cao, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời buổi Liên hoan bình chọn những Đại
biểu ưu tú, tiêu biểu để tham dự Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ cấp Huyện.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
1. Nội dung
– Tổng kết hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 –
2019
– Khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt
động công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019.
– Tổ chức sinh hoạt giao lưu vui chơi, giải trí.
2. Hình thức: Tổ chức với hình thức sinh hoạt ngoài trời.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 7h30 ngày: 21/5/2019.
2. Địa điểm: Tại Trường THCS Nghĩa Trung.
IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THAM DỰ
1. Đối tượng, tiêu chuẩn
– Là những đội viên ưu tú, tiêu biểu được 03 liên đội bình chọn.
– Là các em học sinh thi đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện năm học 2018 –
2019.
– Các em học sinh nghèo hiếu học, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn biết
vươn lên học giỏi, đạo đức tốt.
2. Số lượng
Tổng số đại biểu là: 63 người
Trong đó:
– Đại biểu Hội đồng đội Huyện: 01
– Đại biểu Hội đồng đội xã: 02
– Đại biểu lãnh đạo Đảng, HĐND, UBND: 03
– Đại biểu giáo viên tổng phụ trách đội: 03
– Đại biểu Ban giám hiệu 03 trường: 03
– Liên đội Trường THCS chọn cử: 20 em.
– Liên đội trường TH Tân An chọn cử: 14 em

– Liên đội Trường TH CPĐ chọn cử: 17 em
– Đại diện học sinh 3 khối lớp 6, 7, 8.
V. KINH PHÍ
1. Hội đồng đội xã Nghĩa Trung hỗ trợ kinh phí: 2.500.000đ
2. Các Liên đội: Các Liên đội đóng góp cụ thể như sau:
+ Trường THCS Nghĩa Trung: 700.000 đồng.
+ Trường Tiểu học Châu Phú Điền: 600.000 đồng
+ Trường Tiểu học Tân An: 500.000 đồng
Tổng cộng: 4.300.000đ. Bao gồm:
– Trang trí, âm thanh.
– Nước uống, bánh kẹo.
– Khen thưởng kèm theo hiện vật.
– In giấy chứng nhận CNBH.
VI. BIỆN PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Biện pháp tổ chức
– HĐĐ xã xây dựng kế hoạch và tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy – UBND
xã xin ý kiến chỉ đạo, chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức.
– Tổ chức họp BCH Đoàn – Hội đồng đội – Giáo viên tổng phụ trách đội để
triển khai kế hoạch.
– Ba liên đội trường tiến hành lập danh sách trích ngang gửi về Hội đồng đội
xã trước ngày 21/5/2019 có xác nhận của BGH Nhà trường.
– Ba liên đội trường chuẩn bị báo cáo để trình trước buổi Liên hoan.
– Đại biểu đội viên về dự lễ tổng kết mặc đồ đồng phục đúng theo nghi thức
đội.
– Liên đội Trường THCS Nghĩa Trung cử chọn 01 em học sinh thông qua báo
cáo tổng kết, 01 em học sinh dẫn chương trình phần lễ.
2. Tổ chức thực hiện
a. Phần Lễ

– Tiến hành vào lúc 7h30 – 8h00 ngày 21/5/2019 tại sân Trường THCS Nghĩa
Trung. Cụ thể như sau:
+ Ổn định tổ chức.
+ Chào cờ.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Thông qua tóm tắt báo cáo tổng kết công tác đội năm học 2018 – 2019.
b. Phần Hội
– Tiến hành vào lúc 8h00 đến 10h30 ngày 21/5/2019 tại sân Trường THCS
Nghĩa Trung. Cụ thể như sau:
– Chơi các trò chơi dân gian
+ Kéo co: Mỗi đội gồm 10 người (5 nam, 5 nữ)
+ Thổi bột tìm kẹo: Mỗi đội gồm 5 người (2 nam, 3 nữ)
+ Đổ nước vào chai: Mỗi đội gồm 10 người (5 nam, 5 nữ)
+ Kẹp bóng bỏ vào bao: Mỗi đội gồm 12 người (6 nam, 6 nữ)
c. Khen thưởng
– Khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt
động công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019.
– Khen thưởng cho các đội thi trong phần trò chơi dân gian, cơ cấu giải như
sau:
* Khen thưởng cho nội dung 3 môn phối hợp: Thổi bột tìm kẹo, Đổ nước
vào chai, Kẹp bóng bỏ vào bao.
+ Giải nhất: Chứng nhận kèm theo hiện vật.
+ Giải Nhì: Chứng nhận kèm theo hiện vật.
+ Giải Ba: Chứng nhận kèm theo hiện vật.
+ Giải khuyến khích: Giấy chứng nhận.
* Khen thưởng cho nội dung môn Kéo co
+ Giải nhất: Chứng nhận kèm theo hiện vật.
+ Giải Nhì: Chứng nhận kèm theo hiện vật.

+ Giải Ba: Chứng nhận kèm theo hiện vật.
+ Giải khuyến khích: Giấy chứng nhận.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ cấp cơ sở năm
học 2018 – 2019 của HĐĐ xã Nghĩa Trung. Đề nghị các Liên đội phối hợp tham gia
để buổi Liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận:
– HĐĐ Huyện;
– Đảng ủy xã; (Báo cáo)
– UBND xã;
– 03 Liên đội Trường (T/ hiện);
-Lưu.

TM. BCH ĐOÀN XÃ NGHĨA TRUNG

CHỦ TỊCH HĐĐ

Phó Bí Thư Đoàn
Nguyễn Hoài Đức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận!
Please enter your name here