Notifications
Clear all

Học bổng Nghĩa Trung

Học bổng Nghĩa Trung
Forums
Status
Chủ đề
Forum
Replies
Lượt xem
Users
Date 
Kết thúc thời gian đề xuất cho chương trình học bổng lần 10
  Đề xuất sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 2020 - 2021
1
189
Nguyễn Văn Kế
Học Bổng Nghĩa Trung
Th7 18, 20
Th7 18, 20
Thắc mắc về nộp ảnh bảng điểm
  Giải đáp thắc mắc quy trình đăng ký học bổng lần 11 (2020 - 2021)
4
210
Hà Trang
Nguyễn Văn Kế
Th12 23, 19
Th12 23, 19
Thắc mắc về chủ đề email
  Giải đáp thắc mắc quy trình đăng ký học bổng lần 11 (2020 - 2021)
0
218
Khả Khả
Th12 23, 19
Th12 23, 19
Share: