Danh sách các Tướng lĩnh Quân đội và Công an Nhân dân Việt Nam là người Quảng Ngãi

0
326
 1. Thượng tướng Trần Văn Trà: Quê quán huyện Sơn Tịnh (đã mất)
 2. Thượng tướng Nguyễn Văn Được: Quê quán huyện Nghĩa Hành
 3. Thượng tướng Trần Lương(Trần Nam Trung): Quê quán huyện Mộ Đức.
 4. Trung tướng Phạm Kiệt: Quê quán huyện Sơn Tịnh (đã mất)
 5. Trung tướng Trần Qúy Hai: Quê quán huyện Sơn Tịnh (đã mất)
 6. Trung tướng Nguyễn Đôn: Quê quán huyện Sơn Tịnh
 7. Trung tướng Nguyễn Chức: Quê quán huyện Tư Nghĩa
 8. Trung tướng Võ Thứ: Quê quán huyện Sơn Tịnh
 9. Trung tướng Lê Văn Xuân: Quê quán huyện Mộ Đức (Hải quân)
 10. Trung tướng Lê Minh Chữ(Tư lệnh Quân đoàn 4)
 11. Thiếu tướng Võ Bẩm: Quê quán huyện Sơn Tịnh
 12. Thiếu tướng Nguyễn Chánh Cân: Quê quán huyện Đức Phổ
 13. Thiếu tướng Nguyễn Phú Chút: Quê quán huyện Bình Sơn
 14. Thiếu tướng Châu Khải Địch: Quê quán huyện Sơn Tịnh
 15. Thiếu tướng Phan Văn Đường: Quê quán huyện Tư Nghĩa
 16. Thiếu tướng Đỗ Hữu Hạnh: Quê quán huyện Đức Phổ
 17. Thiếu tướng Lê Hải: Quê quán huyện Mộ Đức
 18. Thiếu tướng Huỳnh Kim: Quê quán huyện Sơn Tịnh
 19. Thiếu tướng Tiêu Văn Mẫn: Quê quán huyện Nghĩa Hành
 20. Thiếu tướng Cao Minh: Quê quán huyện Bình Sơn
 21. Thiếu tướng Lê Trung Ngôn: Quê quán huyện Sơn Tịnh (đã mất)
 22. Thiếu tướng Nguyễn Duy Phê: Quê quán huyện Đức Phổ
 23. Thiếu tướng Lê Quang Sang: Quê quán huyện Đức Phổ
 24. Thiếu tướng Lê Văn Sanh: Quê quán huyện Mộ Đức
 25. Thiếu tướng Võ Sổ: Quê quán huyện Đức Phổ
 26. Thiếu tướng Đoàn Y Thanh: Quê quán huyện Bình Sơn
 27. Thiếu tướng Đinh Văn Thành: Quê quán huyện Sơn Hà (đã mất)
 28. Thiếu tướng Hoàng Minh Thi: Quê quán huyện Mộ Đức (đã mất)
 29. Thiếu tướng Huỳnh Thủ: Quê quán huyện Bình Sơn
 30. Thiếu tướng Phan Quang Tiệp: Quê quán huyện Sơn Tịnh
 31. Thiếu tướng Lê Đình Yên: Quê quán huyện Bình Sơn
 32. Thiếu tướng Công an nhân dân Phạm Nam Tào: Quê quán huyện Sơn Tịnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận!
Please enter your name here